Owe Ericsson

Jag började min grafiska bana som originalare bland ljusbord och skalpeller på Lidingö Fotosätteri i mitten av 80-talet. När Macintosh dök upp i slutet av 80-talet såg jag min chans som egenföretagare. Så blev det, 1990 inköptes en Macintosh SE30 och frilansandet startade. Tillsammans med bland annat Ferlin & Berg som efter några år blev Rikta Kommunikation skötte jag formgivning och produktion. 1995 bildade jag tillsammans med Johan Ezra Hasselberg Seforma AB. Efter 25 års kompanjonskap så har Johan beslutat sig att gå i pension men jag fortsätter att driva Seforma i egen regi.

Följ oss på :