Illustrationer som visar vägen, som instruerar eller förklarar svårbegripliga skeenden. Som helt enkelt gör det lättare (och roligare) att kommunicera. 

Svängiga Illustrationer  Kapitelavdelare till lärobok om marknadsföring och ekonomi.

Liquid Biopsy – En innovativ apparatur från Liquid Biopsy som skiljer ut cancerceller i ett enkelt blodprov.

Djurönäset – Vägledningstavla.

Djurönäset – Öletikett

Gringo Coffeeroasters – Julkaffepåse här kan du kolla hur den skapades.

Gringo Coffeeroasters. Kaffe med dopp.