Filmstaden AB (tidigare SF Bio) är med sina 255 salonger landets största biografkedja. Vi skriver artiklar och producerar personaltidningen Biografnytt sedan 1998. En tidning som, i likhet med Filmstaden, utvecklas hela tiden!  

90 år med Oscar. Artikel till jubileet och en historisk återblick publicerad på Filmstadens webbplats.

Biografnytt tävling. Ett populärt och återkommande inslag i personaltidningen.